Blogi

MEREO ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. MEREOlla työskentelee sosiaalialan korkeakoulutettuja etsivän vanhustyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin parissa. Tarjoamme harjoittelupaikan korkeakouluopiskelijoille, kuten geronomi- ja...

Taannoin meiltä kysyttiin Etsivän vanhustyön työntekijöidemme koulutustaustasta. Hyvä kysymys, sillä etsivä vanhustyö ei myönnettäköön, kerro työn sisällöstä, saati työntekijöiden osaamisesta. Toimintaa verrataan monesti etsivään nuorisotyöhön, mutta melko vähän samankaltaisuuksia toiminnoissa lopulta on.

Olen tehnyt kohta kaksi vuotta etsivää vanhustyötä Helsingin alueella ja olen kiinnittänyt huomiota siihen minkä verran digitaalisuus ja digitaaliset palvelut vaikuttavat ikäihmisten arkeen. Moni kohtaamistani asiakkaista on jäänyt vaille tietoa esimerkiksi sellaisista palveluista tai toiminnoista, mistä voisi olla heille hyötyä. Asiaa jonkin aikaa...

MEREOn Etsivässä vanhustyössä tapaamme ikäihmisiä ympäri Helsinkiä erilaisissa tilanteissa: on yksinäisyyttä, elämänhallinnan haasteita, kotikynnyksen kasvamista, pelkoja ja sosiaalisten kontaktien puutetta. Koronan vaikutukset näkyvät asiakkaissamme hyvin vahvasti ja kotoa pois lähteminen on vaikeaa - siihen kaivataan monesti toista ihmistä...

Liikkumisella on suuri merkitys hyvinvointiimme läpi koko elämämme ajan. Moni meistä ei välttämättä kiinnitä huomiota siihen, minkä verran tavallinen arkipäivämme sisältääkään liikkumista ja miten merkittävä osa liikkuminen on myös sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Liikkumisella ei tässä yhteydessä tarkoiteta niinkään liikuntaa, vaan...

MEREOn Etsivä vanhustyö on tavoitteellista ammatillista yksilötyötä, jota tehdään helsinkiläisten kotona asuvien yli 65-vuotiaiden ikäihmisten kanssa. Etsivä työ on erityisammattiosaamista vaativaa asiakastyötä, jonka lähtökohtana on kiireetön kohtaaminen ja kuunteleminen sekä luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja omatyöntekijän välille. Toiminnan...

Osana geronomin opintoihini kuuluvaa "ikäihminen kotiympäristössä" -harjoittelua, tutustuin MEREO ry:n Etsivään vanhustyöhön, jonka toiminta koostuu ammatillisesta vanhustyöstä ja vapaaehtoistyön kokonaisuudesta. Verkostojen keskeinen rooli avautui harjoitteluni myötä.

Toimintakyky kertoo kunkin ihmisen omista keinoista selviytyä elämästä, sen kaikissa moniulotteisissa osatekijöissään. Ympärillä olevat myönteiset ja kielteiset vaikutukset näkyvät toimintakyvyssä ja näin ollen myös arjessa selviytymisessä. On itsestään selvää, kuinka pitkittynyt pandemia on vaikuttanut jokaisen arkeen ja elämään. Pandemian...