MEREOn taustaa


MEREO (ent. Vanhusten palvelutaloyhdistys ry) on aloittanut toimintansa alunperin vuonna 1989. Yhdistyksen palvelutoiminta käynnistettiin Helsingissä Lauttasaaressa ja Herttoniemessä vuonna 1998. Vantaalla Martinlaakson palvelutoiminta käynnistyi vuonna 1999. Helsingin kolmas toimipiste Kampissa otettiin käyttöön pari vuotta tämän jälkeen vuonna 2001. Vantaan Myyrmäessä toiminta on aloitettu vuonna 2003 ja Espoon Matinkylässä vuonna 2005. Vuonna 2014 yhdistys otti käyttöön markkinointinimen MEREO.

Maaliskuussa 2022 MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n tuottamat palvelut kuudessa yksikössä siirtyivät liiketoimintakauppana Yrjö ja Hanna konsernille. Palvelutoiminnan tilat siirtyivät Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen ja asukkaiden vuokranantajaksi tuli Yrjö ja Hanna säätiö. Liiketoimintakauppa yhdisti kahden pitkäikäisen sosiaali- ja terveysalan organisaation kokemuksen, osaamisen ja laadukkaat palvelut.

MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n toiminta jatkuu 1.3.2022 alkaen yleishyödyllisenä ja tarkoituksena on edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta.