Ajankohtaista

MEREON PALVELUTOIMINTA SIIRTYI YRJÖ JA HANNA KODEILLE

MEREO / Vanhusten palvelutaloyhdistys ry ja Yrjö ja Hanna Kodit ovat laatineet sopimuksen liiketoimintakaupasta, jossa MEREOn palvelutoiminta ja työntekijät siirtyivät Yrjö ja Hanna Kodit -konserniin 1.3.2022.

MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n tuottamat palvelut kuudessa yksikössä siirtyivät liiketoimintakauppana Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy:lle. Palvelutoiminnan tilat siirtyivät Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen ja asukkaiden vuokranantajaksi tuli Yrjö ja Hanna säätiö. Liiketoimintakauppa yhdisti kahden pitkäikäisen sosiaali- ja terveysalan organisaation kokemuksen, osaamisen ja laadukkaat palvelut.


Toivotamme MEREOlaiset asukkaat sekä työntekijät lämpimästi tervetulleiksi osaksi Yrjö ja Hanna Koteja. Yhdistämällä näiden kahden organisaation tietotaidon meistä tulee entistä vahvempi sote-alan toimija ja palveluiden tuottaja. Näin voimme kehittää palveluita ja henkilöstöä entisestään. Tämän päivän kilpaillussa tilanteessa, jossa palveluille on kova kysyntä, on osaavan henkilöstön ja laadukkaasti tuotettujen palveluiden merkitys todella suuri. Siksi onkin todella hienoa, että saamme yhdistää voimavaramme juuri MEREOn kaltaisen arvopohjaisen yrityksen kanssa, toteaa Yrjö ja Hanna säätiön toimitusjohtaja Petri Kokkonen. 

MEREOn nykyisten asiakkaiden palveluiden jatkuvuus turvataan ja tuttu henkilöstö siirtyy Yrjö ja Hanna Hoivapalveluiden palvelukseen. Yksiköiden toimintaa lähdetään kehittämään yhdessä asukkaiden, heidän omaistensa ja henkilöstön kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä myös palveluja ostavien kuntien kanssa asukkaidemme parhaaksi.

Olemme toteutuvasta kaupasta iloisia erityisesti MEREOn asukkaiden ja henkilöstön vuoksi. Yrjö ja Hanna Kodit on hyvin samankaltainen, arvopohjainen ja voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys kuin MEREO, toteaa MEREOn hallituksen puheenjohtaja Sirpa Kotola.

Yli 25 vuotta toiminut, kokonaan kotimainen Yrjö ja Hanna -säätiö omistaa ja ylläpitää seniori- ja palvelutaloja sekä asumisoikeuskohteita. Kiinteistöjä on kaikkiaan 25, Helsingistä Rovaniemelle. Säätiön omistama yhteiskunnallinen yritys tuottaa hoivapalveluja taloissamme asuville vanhuksille, vammaisille ja muille arjessa apua tarvitseville.

MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry jatkaa toimintaansa yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja jatkaa hyvää ja paljon arvostusta saanutta Etsivää Vanhustyötä.


MEREOn Etsivän vanhustyön vuosi 2021


MEREO:n Etsivässä vanhustyössä kohdattiin vuoden aikana yhteensä 180 asiakasta ympäri Helsinkiä. Valtaosa asiakkaista tarvitsi apua kotikynnyksen ylittämiseen, keskusteluseuraa tai apua yksinäisyyteen. Työntekijät tapasivat asiakkaita erilaisia tilanteita ratkoen yhteensä 313 kertaa vuoden aikana. Asiakaspuheluita kertyi yhteensä 1109 kpl. Omia vapaaehtoisia hankkeeseen saatiin 35 kpl pääasiassa ulkoilukavereiksi etsivän vanhustyön asiakkaille.

Etsivässä vanhustyössä saatiin myös hyviä uutisia joulukuussa, kun STEA julkaisi avustusehdotukset vuosille 2022- 2024. Olemme asiakaskunnan tarpeista käsin alkaneet kehittää Etsivän vanhustyön omaa vapaaehtoistoimintaa. Nyt saimme STEAlta myönteisen avustusehdotuksen Etsivän vanhustyön tuetun vapaaehtoistoiminnan 3- vuotiselle kehittämishankkeelle. Lopulliset avustuspäätökset vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö alkuvuodesta 2022.

Toiminnan tarkoituksena on yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevien kotona asuvien yli 65-vuotiaiden osallisuuden lisääminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen etsivän työn ja vapaaehtoistoiminnan avulla.