Ajankohtaista

Vapaaehtoisten päivä 2.12.2022

Vapaaehtoisten päivää vietetään tänään perjantaina. Vapaaehtoisten päivä on kansainvälinen juhlapäivä, jota juhlitaan tänä vuonna Suomessa 2.12.2022 . Vapaaehtoisten päivän tarkoituksena on huomioida ja kiittää vapaaehtoisia heidän tekemästään tärkeästä työstä. Lisää vapaaehtoisten päivästä voi lukea Kansaisareenan sivuilta: https://kansalaisareena.fi/

Vietimme keskiviikkona 30.11. MEREOn vapaaehtoisten pikkujouluja. Kallion Uudet Martat (https://www.kallionuudetmartat.fi/) pitivät meille saippuatyöpajan ja työpajan lomassa herkuteltiin ja vaihdettiin kuulumisia - osa vapaaehtoisista olivat vasta-alkajia ja osa taas kokeneita konkareita. Ilta oli innostava ja mukava! 🤩 Kiitos kaikille osallistujille! 

Me MEREOlla haluamme kiittää kaikkia vapaaehtoisiamme tärkeästä työstänne asiakkaidemme arjen ilahduttajina ❤


Välittämisen päivää vietetään 25.11.2022

Välittämisen päivää vietetään tänä vuonna perjantaina 25.11.2022. Välittämisen päivä on Vanhus -ja lähimmäispalvelun liitto VALLI Ry:n ideoima vuosittainen tapahtuma- ja teemapäivä, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä välittämään toisistaan ja etenkin ikäihmisistä arjessa.

Jokainen päivä on Välittämisen päivä - haluammekin kiittää vapaaehtoisiamme, jotka viikoittain ilahduttavat, auttavat, tukevat ja välittävät asiakkaistamme. Pienillä teoilla on iso merkitys yksinäisen ikäihmisen arjessa - oli se sitten viikoittainen puhelu, tapaaminen ulkoilun merkeissä tai kuukausittaiset kahvitteluhetket.

Julkaisimme Facebook -sivullamme videon, jolla vapaaehtoisemme ja asiakkaamme kertovat omista kokemuksistaan vapaaehtoistoiminnasta. Linkki videoon: https://fb.watch/h01Y39fS9x/

Vapaaehtoistoimintamme on sukupolvien kohtaamista, maailman parantamista kahvikupposen äärellä ja turvallisen ulkoilun takaamista - välittämistä.

Välitetään ja pidetään huolta toisistamme!

MEREOn Etsivän vanhustyön vapaaehtoistoiminta - osallisuuden tukemista vapaaehtoistoiminnan keinoin 11.8.2022

MEREOlla alkoi maaliskuussa STEAn rahoittama kolmivuotinen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään Etsivän vanhustyön vapaaehtoistoimintaa. Parhaimmillaan yksilöllinen vapaaehtoistoiminta tukee etsivää vanhustyötä ja asiakkaan tilannetta olemalla tukena muutoksen ylläpitämisessä.

Hankkeen tavoitteina on mm. saada lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan, lisätä eri ikäisten ja eri taustoista tulevien helsinkiläisten osallisuutta vapaaehtoisena toimimisen myötä sekä aktivoida etsivän vanhustyön asiakkaita toimimaan itse vapaaehtoisena ja näin ollen toimia vertaistukena samassa tilanteessa oleville. Toiminnassamme tärkeää on huomioida jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet - vapaaehtoiset haetaan aina erikseen jokaiselle asiakkaalle. Työntekijä on aina mukana ensitapaamisella sekä tukena koko vapaaehtoistehtävän ajan. Lisää vapaaehtoistoiminnastamme: https://www.mereo.fi/vapaaehtoistoiminta/ .

Toimintaa koordinoi Johanna Kivistö, joka on työskennellyt MEREOlla yli kymmenen vuotta eri tehtävissä ja viimeiset vuodet vapaaehtoistoiminnan parissa. Teemme yhteistyötä niin kaupungin toimijoiden kuten järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa sekä Vallin Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen kanssa. Myös yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa on suunnitteilla. Mahdollisissa yhteistyökuvioissa, olkaa rohkeasti yhteydessä Johannaan, p. 050 43903140/ johanna.kivisto@mereo.fi .

Olemme saaneet tämän kuluneen reilun puolen vuoden aikana mukavasti lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan, ja asiakkaamme ovat saaneet mahtavia vapaaehtoisia oman arjen tueksi. Vapaaehtoisemme ovat käyneet asiakkaidemme kanssa ulkoilemassa, kahvittelemassa, kulttuuritapahtumissa ja kauppakäynneillä. Vapaaehtoisemme toimi myös erään asiakkaan mieskaverina ja heidän yhteinen aikansa kului kuntosalilla ja uimassa. Vapaaehtoistoiminta räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Työ jatkuu - kuulumisia ja ajankohtaista tietoa toiminnasta tullaan päivittämään Facebookiin ja nettisivuille. 

MEREOn palvelutoiminta siirtyi Yrjö ja Hanna -kodeille 1.3.2022

MEREO / Vanhusten palvelutaloyhdistys ry ja Yrjö ja Hanna Kodit ovat laatineet sopimuksen liiketoimintakaupasta, jossa MEREOn palvelutoiminta ja työntekijät siirtyivät Yrjö ja Hanna Kodit -konserniin 1.3.2022.

MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n tuottamat palvelut kuudessa yksikössä siirtyivät liiketoimintakauppana Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy:lle. Palvelutoiminnan tilat siirtyivät Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen ja asukkaiden vuokranantajaksi tuli Yrjö ja Hanna säätiö. Liiketoimintakauppa yhdisti kahden pitkäikäisen sosiaali- ja terveysalan organisaation kokemuksen, osaamisen ja laadukkaat palvelut.


Toivotamme MEREOlaiset asukkaat sekä työntekijät lämpimästi tervetulleiksi osaksi Yrjö ja Hanna Koteja. Yhdistämällä näiden kahden organisaation tietotaidon meistä tulee entistä vahvempi sote-alan toimija ja palveluiden tuottaja. Näin voimme kehittää palveluita ja henkilöstöä entisestään. Tämän päivän kilpaillussa tilanteessa, jossa palveluille on kova kysyntä, on osaavan henkilöstön ja laadukkaasti tuotettujen palveluiden merkitys todella suuri. Siksi onkin todella hienoa, että saamme yhdistää voimavaramme juuri MEREOn kaltaisen arvopohjaisen yrityksen kanssa, toteaa Yrjö ja Hanna säätiön toimitusjohtaja Petri Kokkonen. 

MEREOn nykyisten asiakkaiden palveluiden jatkuvuus turvataan ja tuttu henkilöstö siirtyy Yrjö ja Hanna Hoivapalveluiden palvelukseen. Yksiköiden toimintaa lähdetään kehittämään yhdessä asukkaiden, heidän omaistensa ja henkilöstön kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä myös palveluja ostavien kuntien kanssa asukkaidemme parhaaksi.

Olemme toteutuvasta kaupasta iloisia erityisesti MEREOn asukkaiden ja henkilöstön vuoksi. Yrjö ja Hanna Kodit on hyvin samankaltainen, arvopohjainen ja voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys kuin MEREO, toteaa MEREOn hallituksen puheenjohtaja Sirpa Kotola.

Yli 25 vuotta toiminut, kokonaan kotimainen Yrjö ja Hanna -säätiö omistaa ja ylläpitää seniori- ja palvelutaloja sekä asumisoikeuskohteita. Kiinteistöjä on kaikkiaan 25, Helsingistä Rovaniemelle. Säätiön omistama yhteiskunnallinen yritys tuottaa hoivapalveluja taloissamme asuville vanhuksille, vammaisille ja muille arjessa apua tarvitseville.

MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry jatkaa toimintaansa yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja jatkaa hyvää ja paljon arvostusta saanutta Etsivää Vanhustyötä.


MEREOn Etsivän vanhustyön vuosi 2021 (17.1.2022)

MEREO:n Etsivässä vanhustyössä kohdattiin vuoden aikana yhteensä 180 asiakasta ympäri Helsinkiä. Valtaosa asiakkaista tarvitsi apua kotikynnyksen ylittämiseen, keskusteluseuraa tai apua yksinäisyyteen. Työntekijät tapasivat asiakkaita erilaisia tilanteita ratkoen yhteensä 313 kertaa vuoden aikana. Asiakaspuheluita kertyi yhteensä 1109 kpl. Omia vapaaehtoisia hankkeeseen saatiin 35 kpl pääasiassa ulkoilukavereiksi etsivän vanhustyön asiakkaille.

Etsivässä vanhustyössä saatiin myös hyviä uutisia joulukuussa, kun STEA julkaisi avustusehdotukset vuosille 2022- 2024. Olemme asiakaskunnan tarpeista käsin alkaneet kehittää Etsivän vanhustyön omaa vapaaehtoistoimintaa. Nyt saimme STEAlta myönteisen avustusehdotuksen Etsivän vanhustyön tuetun vapaaehtoistoiminnan 3- vuotiselle kehittämishankkeelle. Lopulliset avustuspäätökset vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö alkuvuodesta 2022.

Toiminnan tarkoituksena on yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevien kotona asuvien yli 65-vuotiaiden osallisuuden lisääminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen etsivän työn ja vapaaehtoistoiminnan avulla.