Kynnysten madaltamisen hanke liikkumisen edistämiseksi

Osana etsivää vanhustyötä edistämme helsinkiläisten kotona asuvien yli 65- vuotiaiden liikkumista Kynnysten madaltaminen liikkumisen edistämiseksi - hankkeen avulla.

Toimintaa toteutetaan etsivän vanhustyön tarvelähtöisellä otteella. Toiminta tukee arjen aktiivisuuden lisääntymistä tai kodin ulkopuolella tapahtuvan liikkumisen lisäämistä yksilöllisesti ja tavoitteellisesti. 

Teemme kotikäyntejä ja tuemme liikkumisessa ja liikkeelle lähdössä. Tuemme arjen pienissä asioissa tai lähdemme mukaan tutustumaan toimintaan lähialueellasi. 

Toiminta on maksutonta. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki 31.5.2025 saakka.