MEREOn Etsivän vanhustyön vapaaehtoistoiminnasta vastaa vapaaehtoistoiminnan suunnittelija

Johanna Kivistö

johanna.kivisto@mereo.fi

050-4393140

MEREOn Etsivän vanhustyön vapaaehtoistoiminta  


  • MEREOn Etsivän vanhustyön vapaaehtoistoiminnassa tavoitteena on lisätä helsinkiläisten kotona asuvien ikäihmisten (yli 65-vuotiaiden) osallisuutta saamalla vapaaehtoisystävän tai toimimalla itse vapaaehtoisena.
  • Vapaaehtoistoiminta on tarvelähtöistä - vapaaehtoista haetaan tietylle ihmiselle tietynlaisin toivein
  • Vapaaehtoista toivotaan useimmiten ulkoilukaveriksi, mutta vapaaehtoisen kanssa voi myös esimerkiksi käydä kaupassa, -kahvilla, -kirjastossa, -museoissa, -konserteissa - vapaaehtoisen kanssa voi tehdä monia asioita.
  • Vapaaehtoinen haastatellaan ja perehdytetään yksilöllisesti tehtävään.
  • Vapaaehtoisena toimimiseen riittää halu ja kiinnostus kohdata ikäihmisiä - mukaan pääsee ilman erillistä koulusta yksilöllisellä perehdytyksellä.
  • Match-tapaamisessa on aina mukana asiakas, asiakkaan oma työntekijä sekä vapaaehtoinen. Ensitapaamisessa vapaaehtoinen ja asiakas pääsevät tutustumaan toisiinsa, vaihtamaan puhelinnumerot ja sopimaan tapaamistensa ajankohdista.
  • Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija on vapaaehtoisen ja asiakkaan tukena koko ajan.
  • Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja toimiessaan vapaaehtoistehtävässä.