Uravalintana kohtaaminen

20.09.2023

Taannoin meiltä kysyttiin Etsivän vanhustyön työntekijöidemme koulutustaustasta. Hyvä kysymys, sillä etsivä vanhustyö ei myönnettäköön, kerro työn sisällöstä, saati työntekijöiden osaamisesta. Toimintaa verrataan monesti etsivään nuorisotyöhön, mutta melko vähän samankaltaisuuksia toiminnoissa lopulta on.

Työtä voi tehdä monenlaisella koulutuksella, mutta mitkä asiat tai ominaisuudet vaikuttavat työssä onnistumiseen tai työntekijän omaan jaksamiseen positiivisesti? Millaisia taitoja työ opettaa tekijälleen? Aihe oli sopivasti esillä organisaatiossamme muutenkin, sillä suunnittelupäivän aiheenamme oli osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen, jonka lisäksi kävimme läpi toistemme vahvoja ominaisuuksia substanssiosaamisen lisäksi.

KAIKENLAISESTA ELÄMÄNHISTORIASTA ON HYÖTYÄ

Työntekijöidemme monipuoliset taustat ovat ennenkin nousseet esiin keskusteluissa. Olemme tunnistaneet monipuolisen osaamisen voimavaraksi työyhteisössä - asiantuntijuutta ja elämänkokemusta on, jos jonkinlaista. Meillä etsivää vanhustyötä tekevät asiantuntijat ovat vanhustyön- ja sosiaalialan koulutettuja ammattilaisia. Osa sote-alalla koko työuransa tehneitä, osa alanvaihtajia.

Työ vaatii monipuolista ajattelua ja päätöksentekoa. Asiakkaiden tilanteet ovat yksilöllisiä ja joskus hyvin moniulotteisia, jolloin työntekijältä vaaditaan uudenlaista ajattelua ja yksilöllisiä ratkaisuja. Työtä tehdään pääasiassa yksin, joka lisää vastuuta omasta työstä ja vaatii itsenäistä päätöksentekoa. Rohkeuttakin vaaditaan, koska hankalien asioiden puheeksi ottaminen on osa työnkuvaa. Asioista on myös hyvä osata puhua kollegoille tai esim. työnohjauksessa, jotta saa purettua omaa henkistä kuormaa, jota työssä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa voi syntyä.

Itsensä, oman vastuualueensa ja osaamisensa tunnistaminen auttaa omien toiminta- ja jaksamisen rajojen tunnistamisessa. Työ, jossa ihminen kohdataan kokonaisuutena, on riskialtis, jos aiemmin mainittujen ominaisuuksien kanssa on haasteita. Työn hallinnan tunne voi kadota ja aiheuttaa haasteita työssä jaksamisessa. Hyvä esimiessuhde ja kollegat tukevat työtä ja jaksamista.

Ajoittain liikkuvan työn luonne on kaikkea muuta kuin ruusuista – asiakaskäynnille on mentävä, vaikka taivaalta sataisi marraskuisia rättejä - Helsingissä kun asiakkaille liikutaan julkista liikennettä hyödyntäen. Koteja tulee vastaan kaikista ääripäistä - pienestä ei siis saa hätkähtää. Ammattimaista jos mikä, on nähdä ihminen ominaisuuksineen kaiken ympärillä olevan takana. Yhteistä kaikille työntekijöille taustoista huolimatta on kiinnostus kohdata ikäihmisiä ja heidän kerroksiaan.

NYKYPÄIVÄNÄ TAITO SELVITTÄÄ JA OPPIA ON KULTAA

Etsivän työn luonteeseen kuuluu asiakkaan kiireetön kohtaaminen. Tilanteisiin saa ajan kanssa perehtyä ja asiakkaan polku etenee tarpeen mukaisessa tahdissa - on mahdollisuus paneutua. Jokainen asiakas on erilainen ja se määrittelee työn sisältöä, vaikka lähtötilanteen tarve olisi sama. Monipuolisuus on juuri se ominaisuus, jonka työntekijät usein mainitsevat mielekkääksi asiaksi työssään. Työ opettaa sopeutumaan yllättäviin ja muuttuviin tilanteisiin, ja antaa eväitä ottaa samanlaisia muuttujia ja haasteita vastaan myös henkilökohtaisessa elämässä.

Substanssiosaamista tukevat luovuus, vuorovaikutus, digitaidot, joustavuuden ja ennakoinnin taidon, verkosto-osaamisen, itseohjautuvuus sekä taidon hallita kokonaisuuksia. (TELMA, Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii uudenlaisia metataitoja, mitä ne ovat?).

Jatkuva muutosvalmius ja uuden tiedon etsimisen taito lisäävät työntekijän mahdollisuuksia pärjätä myös tulevaisuuden työelämässä, jossa tarvitaan valmiutta muuntautumiskykyyn ja monipuoliseen osaamiseen ja uuden oppimiseen. Etsivässä työssä nämä taidot kehittyvät jokapäiväisessä työssä. Työssä tarvitaan verkosto-osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja eri ammattilaisten kanssa toimiessa. Myös erilaisten asiakkaiden ja omaisten kanssa tärkeää on osata dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet – kohtaamisen ja läsnäolon taito keskeisinä. Lisäksi tarvitaan laajaa ymmärrystä vanhuspalvelukentästä ja sen eri palveluista ja toiminnoista, sekä tietoa sosiaali- ja terveysalan lainsäädännöstä ja suosituksista.

Kirjoittajat:

Henna Grönberg, toiminnanjohtaja

Sanna Huhtamo, vanhustyön asiantuntija

MEREO ry

LÄHTEET:

K. Alaja. TELMA-lehti 2021. Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii uudenlaisia metataitoja, mitä ne ovat? https://telma-lehti.fi/jatkuvasti-muuttuva-tyoelama-vaatii-uudenlaisia-metataitoja-mita-ne-ovat