Arkirytmi toimintakyvyn tukena

08.03.2021

Toimintakyky kertoo kunkin ihmisen omista keinoista selviytyä elämästä, sen kaikissa moniulotteisissa osatekijöissään. Ympärillä olevat myönteiset ja kielteiset vaikutukset näkyvät toimintakyvyssä ja näin ollen myös arjessa selviytymisessä. On itsestään selvää, kuinka pitkittynyt pandemia on vaikuttanut jokaisen arkeen ja elämään. Pandemian vaikuttaessa niihin tärkeisiin elementteihin, mitkä tuovat elämään ja arkeen merkityksellisyyden tunteen, ihmisten usko omiin kykyihin ja arjessa selviytymiseen heikkenee. Elinympäristö on kaventunut oman kotikynnyksen sisäpuolelle, eikä päivää rytmitä enää mitkään arjentoiminnat.

Pienikin notkahdus riittää ja alamäki on valmis

Olen harjoitteluni aikana MEREOn Etsivässä vanhustyössä saanut kohdata paljon niitä ihmisiä, jotka ovat pandemian tuomista haasteista kärsineet koviten. Eräskin ikääntynyt totesi tapaamisella, kuinka "pienikin notkahdus riittää ja alamäki on valmis". On pysäyttävää, kuinka aktiivisesta elämästä tulee täysin passiivista. Pitkittynyt passiivinen eläminen näkyy jo nyt ikääntyneiden toimintakyvyssä ja sen vaikutukset vieläkin pidempään. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen hiipuu, ja monen kohdalla se on jäänyt pois kokonaan. On siis tärkeää tukea ikääntyneiden kokonaisvaltaista toimintakykyä, jotta osallisuuden kokemusta voidaan vahvistaa.

Jo ensimmäisellä harjoitteluviikolla keskusteluissa tuli esiin teema "ihminen ihmiselle". Kuinka merkityksellisiä onkaan ne pienet teot, jotka ovat toiselle suuria. On ollut antoisaa saada tehdä töitä intohimoisten ihmisten kanssa, joiden tekemä työ tuo monelle niin paljon hyvää.


Sosiaalinen rytmitys

Sosiaaliset suhteet tuovat meille iloa ja nautintoa, mutta samalla ne rytmittävät päiväämme. Monen ikääntyneen kohdalla seniorikeskukset ovat olleet sosiaalisen kohtaamisen paikkoja, joissa uusien sosiaalisten suhteiden luominen on ollut helppoa. Pandemian tullessa kaikki tämä hävisi, kun yhteystietoja näihin ihmisiin ei ollut vaihdettu. Ystävien ja muiden sosiaalisten kontaktien hälvetessä, hälvenee hiljalleen myös päivä- ja viikkorytmi. Ei ole helppoa kenellekään vuoden kotona olemisen jälkeen löytää uutta rytmiä elämään. Kotona olemisesta tuntuu tulleen uusi normi, mikä koskettaa meitä kaikkia. Maailman muuttuessa muuttuu myös keinot sosiaalisten suhteiden löytämiseksi ja tukemiseksi. On meidän jokaisen vastuulla tukea niitä hauraimpia ihmisiä, joiden sosiaalinen toimintakyky tukeutuu täysin näihin menetettyihin kontakteihin. Sosiaalinen hyvinvointi kuuluu meille kaikille.  

Apu on lähellä

On kuitenkin tärkeää huomioida, kuinka avun tarjoaminen ja vastaanottaminen on pandemian aikana korostunut. Ihmiset haluavat tarjota apuaan ja sitä vastaanotetaan. Vapaaehtoistyön merkitystä ei voida korostaa liikaa. Pandemian aikana vapaaehtoistyö on lisääntynyt jopa 40 % ja sen koetaan olevan yhteiskunnallisesti merkittävää työtä - eikä mikään ihme. Vapaaehtoisen tarjoama aito kohtaaminen ja läsnäolo voi olla toiselle viikon kohokohta. Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden arjen uudelle rytmille, osallisuuden tunteelle ja kiireettömälle kohtaamiselle, jossa yhteistä luottamussuhdetta voidaan rakentaa omaan tahtiin.

MEREOn Etsivän vanhustyön - hankeen merkitys näiden suhteiden syntymiselle on merkittävä. Pandemian haasteista huolimatta kyetään tuomaan ihmisiä yhteen sekä vastaamaan kunkin yksilön omiin toiveisiin ja tarpeisiin. Mahdollisuudet ulkoilukaveriin, puhelinystävään ja yhteisökävelyihin ovat aina olemassa. Etsivä työ antaa ennen kaikkea toivoa tulevasta, jonka voimin vaikeiden aikojen yli voidaan päästä yhdessä. Pandemia ei estä ihmisiä löytämästä toisiaan.

Kirjoittaja on geronomiopiskelija Alice Bucht Metropolian ammattikorkeakoulusta, joka tekee harjoitteluaan MEREOn Etsivässä vanhustyössä. Alice on kiinnostunut ikäihmisten kohtaamisesta sekä etsivästä vanhustyöstä. Hän tekee opinnäytetyötä aiheesta Alkoholidementian aiheuttama aggressiivisuus arjen tilanteissa - fyysinen ja verbaalinen aggressiivisuus työntekijöiden kokemana.

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 2019. Mitä toimintakyky on? https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on

Kansalaisareena. 2020. Koronaepidemia herkisti toisten hädälle, sadat uudet vapaaehtoiset aloittivat työnsä. https://kansalaisareena.fi/vapaaehtoistyo-fi-avataan-tanaan/