Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern - Ja miten ammattilaiset voivat auttaa siinä

25.09.2020

Jokaisella on oikeus onneen ja onnellisuuteen riippumatta siitä, miten vanha tai sairas ihminen on. Näin me kaikki varmasti ajattelemme. Onnen tai onnellisuuden käsite toki muuttuu, mitä vanhemmaksi elämme. Jos kysymme 5-vuotiaalta, mikä tekee hänet onnelliseksi voimme saada vastaukseksi isot vesilätäköt, hauskat kaverit ja pihaleikit tai äidin hymyn ja halauksen. Jos kysymme asiaa 90-vuotiaalta, vastaus on varmaan erilainen. Se voi olla maukas lounas, ystävän kanssa keskustelu tai se, että voi itse määrätä asioista, jotka koskettavat omaa elämää. Usko tulevaisuuteen ja omaan pystyvyyteen määrittää usean ikäihmisen onnea ja onnellisuutta. "Kun pystyn itse käymään vessassa, kaikki on hyvin".

Ammattilainen tukee onnen löytämisessä

On meidän ammattilaisten vastuulla, että pidämme huolta ikääntyneiden onnesta ja tuemme heitä siinä, että onnellisuus pysyy heidän elämässään, vaikka ikä ja sairaudet välillä painaisivatkin arjessa. On tärkeää, että ammattilaiset tuntevat asiakkaansa, että he ovat ottaneet selvää hänen elämästään, tavoistaan, arvoistaan ja toiveistaan, jotta hyvä palvelu ja hoito on mahdollista palvelujärjestelmän kaikissa osissa. Varmistamme näin toimimalla, että ikääntynyt saa jatkaa niin omannäköistä elämää, kuin se hänen tapauksessaan on mahdollista. Ikääntyneen voimavarat tulee selvittää ja niitä tulee käyttää hyödyksi hoidossa tai palvelussa, mitä ikääntynyt saa. On tärkeää muistaa, että ikääntynyt edelleen osallistuu ja osaa ja saa tehdä valintoja omaa elämäänsä koskien. Näin tehdessämme turvaamme sen, että ikääntynyt saa elää sellaista elämää, joka tuo hänelle onnea ja iloa.

MEREOn Etsivässä vanhustyössä asiakkuus alkaa aina tutustumalla asiakkaaseen ja hänen toiveisiinsa. Joskus tutustuminen voi tapahtua nopeasti: asiakas osaa kertoa selkeästi elämästään, toiveistaan ja peloistaan. Joskus asiakkaalle voi kuitenkin olla vaikea sanoittaa omia toiveitaan tai kertoa omasta elämästään. Me olemme kaikki erilaisia ihmisiä, omine elämänkokemuksineen ja pelkoineen. Joskus tarvitaan enemmän aikaa, jotta luottamus syntyy ja kasvaa. Ajan kanssa asiakas voi alkaa avautumaan elämästään ja löydämme sieltä yhdessä asiakkaan kanssa niitä asioita, joista juuri kyseinen asiakas saa sisältöä ja onnea omaan elämäänsä. Ammattilaisena on tärkeää osata antaa asiakkaalle aikaa, jotta asiakas voi löytää itse ne asiat, mitkä asiakkaan omassa elämässä ovat niitä tärkeimpiä asioita ja onnen tuojia. Tällä tavalla työskentelemällä saavutamme parhaan tuloksen. Meidän pitää muistaa, että olemme rinnalla kulkijoita, emme puolesta tekijöitä.

Toivon ylläpitäminen on osa ammattitaitoa

Vuosi 2020 on ollut haastava meille kaikille ja välillä onnen löytäminen arjesta on ollut haastavaa. Kaikista haastavinta tilanne on kuitenkin ollut ikääntyneille. Heidän arkensa muuttui meistä ehkä eniten. Ihmiskontaktit vähenivät, harrastukset ja ryhmät lopetettiin. Lisäksi tilanne oli pelottava kaikille, tulevasta ei ollut tietoa ja epävarmuus ahdisti. Meidän ammattilaisten onkin muistettava tässä vaativassa tilanteessa, että toivon ylläpitäminen on osa ammattitaitoa. Meidän on luotava uskoa asiakkaisiimme, toivoa siitä, että elämä kantaa ja että elämässä on vielä onnea ja toivoa.

Laulaja Yvonne Printemps (1894-1977) on todennut: "Onneen vaaditaan kolme asiaa: jotain tekemistä, joku, jota rakastaa ja jotain mitä toivoa." Tämä mielessämme MEREOn Etsivä vanhustyö jatkaa onnen ja toivon sanoman levittämistä ja toivottaa kirpeitä ja aurinkoisia syyspäiviä. Ja onnea!

Kirjoittaja on geronomiopiskelija Mari Koskinen Metropolian ammattikorkeakoulusta, joka tekee harjoitteluaan MEREOn Etsivässä vanhustyössä. Mari teki lopputyökseen kirjallisuuskatsauksen, jossa keskittyi keräämään tietoa onnellisesta vanhuudesta ja siitä, miten ammattilaiset voivat tukea ikääntyneitä hyvässä vanhenemisessa. Tärkeiksi asioiksi nousi esiin ikääntyneen ihmisen voimavarojen tunnistaminen ja niiden vahvistaminen.

Julkaistu 25.9.2020