Etsivä Vanhustyö/ Yleishyödyllinen toiminta

MEREO toimii aktiivisena hyvän ikääntymisen edistäjänä.

 

Ikääntyneen mielekkään arjen edistäminen ja erilaisten toimintamallien kehittäminen heidän hyödykseen on tärkeää. Kehittämistoiminnassa projekteilla on ollut olennainen rooli.

 

Kehittämistyön ja projektitoiminnan on mahdollistanut STEA.

 

Projektitoiminnassa on keskitytty ikääntyneiden yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä kotona asumista tukemiseen. Tavoitteena on ikääntyneen toimelias, mielekäs ja sisällöltä rikas arki.

 

Vuosina 2017 - 2020 toteutimme STEA:n rahoittamana Etsivän vanhustyön projektin. Projektissa syntynyttä Etsivän Vanhustyön toimintamallia toteutetaan nyt käytännössä tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin Seniori-Infon kanssa.

 

Vuosina 2012-2016  MEREOlla toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Etsiväpiirit -projekti.

 

Hyvän ikääntymisen edistäminen ja kehittämistyö ovat myös osa MEREOn palvelutoiminnan arkea. Yhdistys on aktiivisesti mukana MEREOn toimipisteiden alueilla olevissa kehittämistoiminnoissa ja verkostoissa.MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki