Yleistä tietoa palvelutalosta

Tietosuoja

MEREO Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n (jäljempänä MEREO) tietosuojaselosteet

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

 

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

 

MEREOn käytössä olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat henkilörekisteriperusteisesti

eriteltynä alla.

 

ara-rajoitteiset_vuokra-asunnot_tietosuojaseloste2021.pdf 


asiakasrekisteri_tietosuojaseloste2021(4).pdfetsivan_vanhustyon_asiakkaat_tietosuojaseloste2021(1).pdf

 


laskutusrekisteri_tietosuojaseloste2021(3).pdf
tyonhakijarekisteri_tietosuojaseloste2021(2).pdf
tyontekijarekisteri_tietosuojaseloste2021(1).pdf
vapaaehtoisten_rekisteri_tietosuojaseloste2021.pdf 

 

Puitesopimus- ja palveluseteliasiakkaat

Rekisterinpitäjä on puitesopimus- ja palveluseteliasiakkaiden kohdalla sen myöntänyt kunta ja MEREO toimii tällöin henkilötietojen käsittelijänä.

 

Rekisterinpitäjien tietosuojaselosteet löytyvät:

 

Espoo

 

Helsinki

  

Sodankylä

 

Vantaa

 

 

MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki