Etsivä vanhustyö- projekti

STEA on myöntänyt MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle rahoituksen kolmevuotiseen (2017 - 2019) Etsivä Vanhustyö- projektiin.

 

Projektin tavoitteena on etsivän vanhustyön kehittäminen kotona asumisen edellytysten ja laadun lisäämiseksi.

 

Toiminnan tavoitteet:

 

1. Jalkautuvaa etsivää vanhustyötä toteutetaan tuloksellisesti eli tavoitetaan mahdollisimman monta yksinäistä ikääntynyttä toiminnan piiriin. Tällä tavoin tuetaan ikääntyneiden kotona asumista.

 

2. Kehittämistyöstä valmistuu malli, joka sisältää etsivän vanhustyön periaatteet, määritelmät, tavoitteet, sisällöt, toimintasuositukset ja yleisimmät menetelmät. Sitä voidaan käyttää laajemmin vanhustyön kentässä.

 

Projektin toteutus käynnistyy maaliskuun lopussa 2017.MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki