Projektit

MEREO toimii aktiivisena hyvän ikääntymisen edistäjänä.

 

Ikääntyneen mielekkään arjen edistäminen ja erilaisten toimintamallien kehittäminen heidän hyödykseen on tärkeää. Kehittämistoiminnassa projekteilla on ollut olennainen rooli.

 

Kehittämistyön ja projektitoiminnan on mahdollistanut Raha-automaattiyhdistys.

 

Projektitoiminnassa on keskitytty ikääntyneiden yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä kotona asumista tukemiseen. Tavoitteena on ikääntyneen toimelias, mielekäs ja sisällöltä rikas arki.

 

Vuosille 2017-2019 olemme saaneet STEAn rahoittamana Etsivän vanhustyön projektin.

 

Vuosina 2012-2016  MEREOlla toteutetiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Etsiväpiirit -projektia.

 

Hyvän ikääntymisen edistäminen ja kehittämistyö ovat myös osa MEREOn palvelutoiminnan arkea. Yhdistys on aktiivisesti mukana MEREOn toimipisteiden alueilla olevissa kehittämistoiminnoissa ja verkostoissa.MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki