Kotihoito

MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry tuottaa kotihoidon palveluja, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan. Kotihoidon palvelut suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tavoiteltavia vaikutuksia ovat esimerkiksi mahdollisuus asua kotona turvallisesti, parempi hyvinvointi, terveydentilan kohentuminen tai omaisen tilanteen helpottuminen. Palvelut voivat olla esimerkiksi lääkkeiden jakoa, siivousta, ruoanlaittoa, henkilökohtaisen hygienian hoitoa, seuranpitoa sekä avustamista ulkoilussa ja erilaisissa asioinneissa.

 

Kotihoitoa tarjotaan kotona asuville henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa ja palvelua ikääntymisestä, sairaudesta, tai vammaisuudesta johtuvan toimintakyvyn alentumisen vuoksi. Kotihoitoa tarjoaa  toimipisteemme Espoossa. Helsingissä tuotamme kotihoidon palveluja ainoastaan Asunto Oy Leppäsuon palvelutalon asukkaille. Katso toimipisteidemme yhteystiedot .

 

Arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen myynnistä (AVL 37§ - 38 §). Kotihoidon asiakas saa kotitalousvähennyksen verotuksessa maksamastaan kotihoitotyöstä. Kotitalousvähennys haetaan henkilökohtaisessa verotuksessa

 

Kotipalvelu

 

Kotipalvelu tukee ja auttaa asiakasta selviytymään kotona arkipäivän askareista, henkilökohtaisista toiminnoista ja kodinhoidosta. Kotipalvelua on tarjolla arkipäivisin kaikissa yhdistyksen toimintayksiköissä. Osa yksiköistä tarjoaa myös ilta-, yö- ja viikonloppupalvelua.  Ilta- yö- ja viikonloppupalvelua voidaan tarjota, jos palveluntarvetta on riittävästi. Kotipalvelun työntekijät ovat lähihoitajia ja kodinhoitajia/kotiavustajia.

 

Kotisairaanhoito

 

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen. Kotisairaanhoidon henkilöstö on koulutukseltaan sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Kotisairaanhoidon palveluja tuotetaan niillä alueilla, joilla palveluntarve on riittävä.

 

Lisätietoa kotihoidon palveluista: Palveluvastaava Susanna Pakarinen 0503211285,

 

 

valvontaraporttimereo.pdfomavalvontasuunnitelma_kotihoito_9_2021.pdfterveydenhuollon_lupa_esavi-17248-2021.pdf MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki