Hallitus

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet . Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen jäsenet 05.2017 alkaen

Varsinaiset jäsenet:
Sirpa Andersson , puheenjohtaja
Päivi Topo, varapuheenjohtaja
Tuomo Saarinen

Varajäsenet:
Tuija Järvinen
Aija Bärlund
Seija Repo

MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki