Etsivän vanhustyön -hanke

MEREOn Etsivän vanhustyön hankkeessa työskennellään tarvelähtöisesti helsinkiläisten yli 65-vuotiaiden kotona asuvien ikäihmisten parissa. Tarkoituksenamme on tavoitteellista yksilötyötä tekemällä vahvistaa asiakkaiden osallisuutta sekä vähentää kokonaisvaltaisesti yksinäisyyden tunnetta.  

 

Etsivän vanhustyön toiminta-alueena on koko Helsinki. Toiminta on maksutonta. Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin organisaatioiden (mm. Seniori-info) sekä monen kolmannen sektorin toimijan kanssa.  

 

Etsivä vanhustyö rahoitetaan MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n liiketoiminnasta jäävillä tuotoilla, lahjoituksilla sekä avustuksilla. Helsingin kaupungilta olemme saaneet avustusta ikäihmisten liikkumisen edistämiseen ajalle kesäkuu 2021-maaliskuu 2022. 

 

Tilanteita, joissa Etsivä vanhustyö pystyy auttamaan, voivat olla esimerkiksi 

 

 • Yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden puute 
 • Mielekkään tekemisen puute arjessa 
 • Elämänhallintaan liittyvät haasteet 
 • Kynnys lähteä kodin ulkopuolelle 
 • Tuen tarve asioiden hoitamisessa 
 • Uusi elämäntilanne (eläkkeelle jääminen, leskeytyminen) 

 

Työmme on ennaltaehkäisevää, jossa asiakkaalla on aktiivinen rooli yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tästä johtuen, esimerkiksi pitkälle edennyt muistisairaus tai akuutti kriisi voivat olla esteenä toimintaan osallistumiselle. 

 

Etsivässä työssä kohtaamme asiakkaan aina kiireettömästi ja sellaisessa ympäristössä, minkä asiakas kokee mukavaksi ja turvalliseksi. Yleensä tämä tarkoittaa asiakkaan kotiympäristöä. Lähdemme aina yhdessä asiakkaan kanssa käymään läpi hänen tilannettaan ja tarpeitaan. 

 

Asiakkaan kanssa voimme: 

 

 • Kartoittaa lähialueen palveluja ja tutustua niihin yhdessä 
 • Etsiä vapaaehtoisen ulkoilukaverin tai puhelinystävän (ei asiointi- ja saattoapua)
 • Tukea osallistumisessa ryhmätoimintaan 
 • Auttaa käytännön asioiden hoitamisessa (lomakkeiden ja hakemusten täyttäminen tai ajanvaraukset eri palveluihin) 
 • Toimia pidempiaikaisena rinnalla kulkijana säännöllisten tapaamisten muodossa 

  

 

Tulosta tästä kotiin vietävä asiakasesite:

mereon_etsiva_vanhustyo_-_kotiin_vietava_asiakasesite_kesak_2021.pdf 

 

 

 

Etsivää vanhustyötä MEREOlla tekevät:

 

  

 

 

Henna Grönberg

Hankesuunnittelija

050 352 3035

 

 

 


 

 

 

Sanna Huhtamo

Hankeohjaaja

050 413 8903  

 

 

 


 

 

 

Lasse Repo 

Hankeohjaaja

046 920 5259  

 

 

 

 

 

Sähköpostit:  

 

 

Seuraa meitä:

  

 

 

Lue  miten MEREOn Etsivä vanhustyö sai alkunsa.

 Etsivää vanhustyötä tarvitaan etsimään ja löytämään ne ikäihmiset, jotka ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle tai olemassa olevat palvelut eivät vastaa heidän tarpeisiinsa. Etsivässä vanhustyössä keskeistä on ikäihmisen yksilöllinen tarve, kiireetön ja yksilöllinen kohtaaminen, kuunteleminen ja...
Tukemalla MEREOn Etsivää vanhustyötä, olet mukana tärkeässä työssä tukemassa iäkkäiden hyvinvointia ja vähentämässä heidän yksinäisyyttään!Avullasi voimme muun muassa:
Etsiä ikäihmiselle vapaaehtoisen juttu- tai ulk...
Arkirytmi toimintakyvyn tukena

Toimintakyky kertoo kunkin ihmisen omista keinoista selviytyä elämästä, sen kaikissa moniulotteisissa osatekijöissään. Ympärillä olevat myönteiset ja kielteiset vaikutukset näkyvät toimintakyvyssä ja näin ollen myös arjessa selviytymisessä. On itsestään selvä...
MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki