Yleistä tietoa palvelutalosta

Etsivä Vanhustyö/ Yleishyödyllinen toiminta

MEREO toimii aktiivisesti hyvän ikääntymisen edistäjänä ja pyrkii edesauttamaan ikäihmisten osallisuutta arjessa, sekä vähentämään yksinäisyyden kokemuksia. Yhdistys on myös aktiivisesti mukana MEREOn toimipisteiden alueilla olevissa kehittämistoiminnoissa ja verkostoissa. 

 

Ikäihmisten mielekkään arjen edistäminen ja erilaisten toimintamallien kehittäminen heidän hyödykseen on tärkeää. MEREOlla kehittämistoiminnassa erilaisilla projekteilla on ollut pitkään olennainen rooli. Kehittämistyön ja projektitoiminnan on mahdollistanut STEA. 

 

Tällä hetkellä käynnissä olevan Etsivän vanhustyön hankkeen tarkoituksena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallisuutta yli 65-vuotiaiden kotona asuvien helsinkiläisten keskuudessa.  

 

MEREOn yleishyödyllistä toimintaa on Etsivän vanhustyön lisäksi vapaaehtoiskoordinaattorin johdolla toteutettava ikääntyneille ja kehitysvammaisille avoin ja maksuton toiminta, jossa toteutetaan erilaisia kerhoja, tilaisuuksia ja tapahtumia. Lue lisää vapaaehtoistoiminnasta .  

 

Vasemmalla olevien otsikoiden kautta pääset lukemaan lisää niin Etsivän vanhustyön hankkeesta, kuin MEREOn aikaisemmin toteuttamista projekteistakin.  MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki