Etsivän vanhustyön -hanke

Etsivä vanhustyö etsii ja löytää yli 65-vuotiaat, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet kotiin. Taustalla voi olla sosiaalisen verkoston puuttuminen, puolison kuolema, oma tai läheisen

sairastuminen, eläkkeelle jääminen, jokin muu elämän muutos tai asia, jossa ihminen tarvitsee tukea. Yleensä toiveena on ulkoilu- ja juttuseura, tai jokin muu toiminta, joka tuo iloa ja merkitystä elämään. Ilman apua ja tukea se ei ehkä mahdollistu. Kotikynnys voi olla korkea ylittää yksin. Tässä me tulemme apuun.

 

Annamme asiakkaalle aikaa niin, että hänelle löytyy sopiva toiminnan ja tuen muoto. Kerromme asuinalueen toimijoista sekä palveluista ja voimme lähteä asiakkaan kanssa yhdessä tutustumiskäynneille niihin. Jos asiakas kaipaa juttu- tai ulkoiluseuraa , olemme yhteydessä toimijoihin, joiden kautta esim. vapaaehtoisen voi saada.

 

Emme tarjoa hoivaa, vaan tuemme henkistä ja

sosiaalista hyvinvointia. Teemme kiireetöntä, ammatillista ja tavoitteellista yksilötyötä.

 

Teemme aktiivista yhteistyötä Helsingin kaupungin sekä muiden järjestötoimijoiden kanssa. Toiminta-alueena on koko Helsinki.

 

Etsivän vanhustyön projekti toimi STEA:n rahoituksella vuosina 2017-2019. Toiminta jatkuu edelleen ainakin vuoden 2022 tammikuuhun saakkaa.

 

 

LISÄÄ TIETOA AIHEESTA:

 

 

Hankevuosien 2017-2019 aikana syntyi MEREOn Etsivän vanhustyön toimintamalli, johon voit tutustua allaolevasta linkistä:

 

MEREOn Etsivän vanhustyön malli

 
Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka tarjoaa vastauksia kysymyksiin: Mitä etsivä vanhustyö on? Miten sitä tehdään?  Mitä se työntekijältä edellyttää?
MEREOn Etsivät ovat olleet mukana luomassa korttipakkaa muiden pitkän linjan etsivän vanhustyön toimijoiden kanssa. Alla linkki korttipakkaan:

 

Askeleet etsivään vanhustyöhön 


 


Geronomiopiskelijat Maria Fernelius ja Katja Vallinkoski haastattelivat opinnäytetyössään Etsivän vanhustyön asiakkaita. Työ on luettavissa: 

 

 

 

Voit seurata projektin kuulumisia:

 

Facebook.com/MEREOnEtsivat

Twitter: @etsivat

 

Meihin saat yhteyden soittamalla:


Henna Grönberg p. 050 352 3035

Sanna Huhtamo p. 050 413 8903

 

tai sähköpostilla:

 Tukemalla MEREOn Etsivää vanhustyötä, olet mukana tärkeässä työssä tukemassa iäkkäiden hyvinvointia ja vähentämässä heidän yksinäisyyttään!Avullasi voimme muun muassa:
Etsiä ikäihmiselle vapaaehtoisen juttu- tai ulkoilukaveri...
Suosi paikallista - Etsivä vanhustyö ja yhteisöllisyysSyksyllä 2020 ilmoittelimme alueellisilla Facebook-sivuilla: ”Iäkäs asiakkaamme etsii juttuseuraa. +80-vuotias naispuoleinen asiakas Pihlajamäestä kaipaisi juttukaveria, joka soittelisi h...
Etsivän vanhustyön kautta ikäihmisiä tuetaan monipuolisesti ja vähennetään yksinäisyyttä.
Etsivä vanhustyö oli toukokuussa esillä Helsingin Sanomien liitteen artikkelissa, jossa etsivän työn merkitystä avasivat projektissa työskentelevä Henna Grönberg ja toimitusjohtaja Raija Saari...
MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki