Vammaisten päivä 3.12.

Hyvää kansainvälistä vammaisten päivää! Päivä kiinnittää huomiota ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen vammaisten henkilöiden elämässä.

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Suomessa YK:n vammaissopimus tuli voimaan 10.6.2016. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Sopimus kiinnittää erityistä huomiota syrjinnän kieltämiseen ja vammaisen henkilön tasapuoliseen kohteluun kaikilla elämänalueilla.

 

Vaikutetaan kaikki omalla toiminnallamme siihen, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan ja vaikuttaa sen toimintaan!

 

 

Tutustu YK:n Invalidiliiton sivuilta ja Suomen YK-liiton sivuilta.
MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki