Talentian Hyvä käytäntö 2021 -kilpailun voittaja on selvinnyt!

9.3.2021 etänä pidetyillä Sosiaalialan asiantuntijapäivillä julkaistiin . Voiton vei Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö -toimintamalli, jota MEREOn Etsivän vanhustyön tiimi on ollut kehittämässä! Iso kiitos koko kehittäjäporukalle: Päivi Tiittula Etsivän vanhustyön verkostokeskus - VALLI ry, Helsingin kaupungin seniori-info, Diakonissalaitoksen Seniori-Vamos -hanke, Omakotitalosäätiön Kanto -hanke sekä Käpyrinteen Iloa Arkeen pysäkki -toiminta. Yhteistyössä on voimaa!

Oheiselta videolta selviää mitä yhteistyö käytännössä on, mitä hyötyä se on asiakkaille ja tekijöille tuonut.
MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki