MEREOlle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys- merkki (lehdistötiedote)

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin.


Pääkaupunkiseudulla toimivalle MEREO/Vanhustentalo Palvelutaloyhdistys ry:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena tärkeästä työstä ikääntyneiden ja kehitysvammaisten parissa. MEREO toimii voittoa tavoittelematta ja käyttää mahdolliset voitot palvelujen kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen.


Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti, sillä nämä yritykset tekevät hyvää ja jakavat hyvää.

 

 

– MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry on perustettu vuonna 1989. Toimintamme tarkoituksena on edistää ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Jäsenjärjestöjä ovat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, kertoo Mereon toimitusjohtaja Raija Saari.


– Olemme iloisia meille myönnetystä Yhteiskunnallinen yritys -merkistä, sillä MEREOn toiminta perustuu yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen ja toimimme voittoa tavoittelematta. Olemme täysin kotimainen palveluntuottaja ja työllistämme noin sata työntekijää pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme lisäksi harjoittelu- ja työpaikkoja opiskelijoille, vajaatyökykyisille ja työttömille sekä teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja yritysten kanssa, Saari lisää. 

 

 

MEREO tarjoaa monipuolisia palveluita kuten ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, päivätoimintaa, vuokra-asuntoja ja palveluja kotona asuville kehitysvammaisille ja vanhuksille.

 

– MEREOn toiminnan avulla palveluja tarvitsevat saavat apua ja tukea ja heille tarjotaan aktiivista toimintaa niin, että heidän toimintakykynsä ja elämänlaatunsa pysyy hyvänä. On hienoa saada MEREO mukaan Yhteiskunnallisten yritysten kasvavaan joukkoon, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

 

 

Lisätietoja


Raija Saari, toimitusjohtaja, MEREO, p. 050 465 2553,
Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773,

MEREO on syntynyt yleishyödyllisen yhdistystoiminnan pohjalta palvelemaan pääkaupunkiseudun ikääntyvien asukkaiden tarpeita. Toiminta kattaa myös kehitysvammapalveluita. Toiminnasta vastaa vuonna 1989 perustettu Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry., jonka toiminta on yleishyödyllistä ja jonka yhteisöjäseniä ovat Vanhus- ja Lähimmäispalvelun Liitto ry ja Ikäinstituutin säätiö. Yhdistyksen virallinen nimi on toukokuusta 2016 alkaen MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry. Markkinointinimenä käytetään lyhennettä MEREO. Mereo tarjoa monipuolisia palveluja kotona asuville, ympärivuorokautista palveluasumista sekä vuokra-asuntoja ikääntyneille ja palveluasumisen tarpeessa oleville. Tärkeä osa toimintaa on vapaaehtoistyön järjestäminen ja organisointi. www.mereo.fi


Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä löytyy liiton kotisivuilta

 MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki