Hoivakotifarmasiaa kehittämässä

MEREOlla liikkuessasi voit pian törmätä Suomen ensimmäiseen hoivakotifarmasian erikoisproviisoriin. Ai siis mihin?

 

Anne Halmetoja opiskelee parasta aikaa Helsingin yliopistolla Suomen ensimmäiseksi hoivakotien lääkehoitoon erikoistuneeksi proviisoriksi. Neljän vuoden opintoihin sisältyy vähintään kahden vuoden työpäivät ja koulutuksen erikoistumisala muodostetaan oman työn pohjalta. Kolmen hengen pilottiryhmästä Anne on ainut, joka valinnut erikoistumisalakseen hoivakotifarmasian.


Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Anne piipahti meillä Kampin toimistossa antamassa pienen haastattelun, joka avaa tätä monipuolista ja toivottavasti tulevaisuudessa paljon yleisempää työnkuvaa.

 

Kuka olet?

Anne Halmetoja, proviisori, lääkehoidon kokonaisarvioinnin ja lääkitysturvallisuuden asiantuntija.

Milloin olet tullut MEREOon?

Tammikuussa 2019. Aloitin silloin opintoihin liittyvän kliinisen osa-aikaisen harjoittelun. Loppuvuodesta sitten sovittiin, että jään taloon osa-aikaisena ja ihan mereolaisena.

Mitä teet MEREOlla?

Ensinnäkin, koordinoin lääkehoitoprosessin kehittämistä. Pyrimme yhtenäistämään MEREOn lääkehoidon käytäntöjä ja jatkossa tulen tekemään myös lääkehoidon laadun ja turvallisuuden varmistusta ja lääkehoitoprosessin sisäistä tarkastusta.

 

Olen myös hoitajille ja lääkäreille käytännön työn tukena. Pyrin käymään lääkärikierroilla mukana tehostetun palveluasumisen puolella ja kehitysvammapuolella voin lähteä tarvittaessa hoitajan ja asukkaan matkaan lääkärikäynnille. Lisäksi hoitajat voivat soitella minulle, jos jotakin kysyttävää. Esimerkiksi, jos asukkaalla on vaikeuksia niellä ja hän meinaa pureskella lääkkeensä, niin hoitaja voi soittaa ja kysyä neuvoa. Tai jos tiedän, että joku lääke on aloitettu tai jotain muutoksia tehty, niin kuulostelen ja kyselen, miten se on voinnissa näkynyt. Lisäksi pidän yksiköissä tietoiskuja ja koulutuksia lääkkeisiin liittyen.  

 

Asukastasolla vilkuilen lisäksi välillä lääkelistoja läpi ja katson, onko siellä jotain, mikä pistää silmään. Varmistan, että kaikki on hyvin lääkkeiden osalta. Myös asukkaat ja omaiset voivat varata tapaamisaikaa, jos esimerkiksi joku lääkkeisiin liittyvä asia mietityttää tai haluaa vain tietää, että mitä lääkkeet ovat ja miksi ne ovat käytössä.

 

Työaika jakautuu melko tasaisesti näiden tehtävien välillä, tosin jotkut asiat menevät sykleittäin, kuten lääkehoitosuunnitelman päivitys ja sitä edeltävät tarkastukset. Aikataulu muotoutuu myös yksiköiden tarpeiden mukaisesti. Jos jossain on esimerkiksi aloitettu uusi lääke, joka on kaikille tuntematon, niin saatan nopeallakin aikataululla käydä pitämässä heille pienen esittelyn lääkkeestä, sen käytöstä ja annostelusta.

Kerrotko vielä lisää taustastasi?

Pohjakoulutukselta proviisori ja opiskelen tällä hetkellä Suomen ensimmäiseksi hoivakotifarmasian erikoisproviisoriksi. Opiskelen Helsingin yliopistolla kolmen opiskelijan pilottiryhmässä, jossa kaikki valitsevat itse omaan työhönsä liittyvän erikoistumisalansa.

 

Teen tämän MEREO-työn lisäksi töitä kouluttaja-konsulttina MEREOn tyyppisissä sosiaalihuollon asumisyksiköissä, eli koulutan, auditoin lääkitysturvallisuutta ja päivitän lääkehoitoprosessin ohjeistusta. Tulin MEREOlle nimenomaan opintojeni takia. Konsulttina teen töitä toimeksianto kerrallaan. Koin, että en voi sanoa itseäni hoivakotifarmasian erikoisproviisoriksi, ellen ole ollut tällaisessa roolissa, jossa pääsee mukaan ryhmäkotien arkeen kokonaisvaltaisesti. MEREOlla voin seurata asioiden toteutumista sekä myös tehdä korjausliikkeitä tarpeen mukaan.

 

Erikoistumiskoulutus räätälöidään jokaiselle opiskelijalle vastaamaan opiskelijan omia tavoitteita. Minulla ei siis ole mitään valmista ”opintoputkea”. Iäkkäiden lääkehoidosta tiedän jo paljon, joten halusin keskittyä opinnoissani kehitysvammaisten lääkehoitoon. Olen etsinyt sopivaa opetusta erilaisista kotimaisista ja ulkomaisista organisaatioista ja tilannut oppikirjoja. Opiskelu on hyvin itsenäistä ja itseohjautuvaa. Opintoja varten minun pitää käydä tutustumassa myös ulkomailla kollegoihini, sillä Suomessa ei varsinaisia kollegoita vielä ole. Olenkin luonut laajat verkostot varsinkin brittikollegoihin, että minulla on sitten joku, jolta kysyä neuvoa ja mielipiteitä tarvittaessa.

 

Kuinka yleinen tällainen työnkuva sitten on Suomessa?

Farmasian opinnoissa ei ole aikaisemmin ollut tällaista varsinaista erikoistumismahdollisuutta. Olen ensimmäinen ja olen myös ainut pilottiryhmässäni, joka opiskelee juuri tätä.

 

Maailmalla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, kaikilla sairaalaosastoilla on oma erikoisfarmaseutti ja Suomessakin sairaaloissa alkaa olla osastofarmaseutteja lääkelogistiikkaa kliinisemmässä työssä. Isoilla organisaatioilla hoitokotipuolella saattaa olla farmaseuttista henkilöstöä hallinnoivassa ja koordinoivassa asemassa, mutta juuri tällaista työnkuvaa, mitä minä teen, ei ole muilla Suomessa.

 

Tykkäänkin olla juuri MEREOlla, koska asukkaissa on sekä iäkkäitä että kehitysvammaisia ja eri ikäisiä ihmisiä. Tämä on tarpeeksi iso talo, että on sitä koordinoimista ja kehittämistä, mutta toisaalta ei niin iso, etteikö olisi myös aikaa sille asukastyölle. Asukaspinnan työ lääkäreiden, hoitajien, asukkaiden ja omaisten kanssa on mielestäni tosi mielekästä ja kivaa.

Mikä on parasta tässä työssä?

Tämä on se työ mistä olen 10 vuotta unelmoinut, joten on mahtavaa, että unelmasta on tullut totta. Tämä työ on hyvin monipuolista, mielekästä ja motivoivaa.

 

MEREOlla minut on otettu tosi hienosti vastaan. Vaikka ollaan oltu aivan uuden äärellä, kaikki ovat olleet hyvin yhteistyöhaluisia ja myös lääkärit ovat lähteneet hyvin yhteistyöhön mukaan. Yksiköiden kanssa on mennyt mukavasti ja on kiva, että sieltä soitellaan ja otetaan yhteyttä, kun tulee jotain kysyttävää. On myös ollut hienoa ja rikastuttavaa tutustua asukkaisiin eri yksiköissä.

 

Tässä työssä eri osa-alueet tukevat toisiaan. Lääkärikierrolla voin arvioida lääkkeisiin liittyviä asioita asiakaskohtaisesti, mutta saatan myös huomata, että esimerkiksi joku asia on hankala erottaa lääkelistalta tai jotakin seurantatietoa ei löydy, ja voin hyödyntää sitä tietoa kehittäessäni lääkehoidon prosesseja ja käytäntöjä. Eli pystyn katsomaan tilannetta asiakkaan näkökulman lisäksi prosessin näkökulmasta. Ja jos esimerkiksi huomaan arjessa, että jossain osaamisalueessa on terästämisen paikkaa, niin pidän siitä sitten koulutuksen.

 

Tässä työssä pääsen hyödyntämään osaamistani monipuolisimmin, kun pääsee tekemään sekä asiakaspintatyötä ja koulutuksia että auditointeja. Pääsen tekemään kaikkea mitä osaan!

Terveisiä?

Hoitajille, asukkaille ja omaisille terveiset ja kiitokset tähän astisesta yhteistyöstä ja ottakaa vain rohkeasti yhteyttä jatkossakin! 😊

 MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki