Etsivässä vanhustyössä kohdataan asiakkaat ja heidän tarpeensa yksilöllisesti

)Uusi elämäntilanne, kuten eläkkeelle jäänti, leskeytyminen tai muu elämänmuutos, voi johtaa tilanteeseen, joissa ikäihminen tarvitsee ulkopuolista sosiaalista tukea arjen mielekkyyden ja toimivuuden ylläpitämiseen.

Ikäihminen voi esimerkiksi kokea yksinäisyyttä, kaivata arkeensa uutta mielekästä tekemistä, tai tarvita tukea elämänhallinnan haasteisiin, asioiden hoitamiseen tai liikkumiseen kodin ulkopuolelle. Näitä asioita MEREOn Etsivän vanhustyön työntekijät ratkovat asiakkaiden kanssa päivittäin. Työtä tehdään kiireettömästi ja tarvelähtöisesti helsinkiläisten kotona asuvien ikäihmisten parissa. Työ on yksilötyötä, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta sekä vähentää heidän yksinäisyyden tunnettaan.

“Minä täällä kotona vaan oon yksin pyörinyt, eikä ole ketään kenen kanssa puhua"

 
Pekka (nimi muutettu) ohjautui Etsivän vanhustyön toimintaan oman terveysaseman terveydenhoitajan avustuksella. Pekka oli jäänyt yksin kotiin liian pitkäksi aikaa, ulkoilut olivat hiljalleen jääneet ja kynnys lähteä kodin ulkopuolelle oli kasvanut. Työntekijän kanssa lähdettiin muutamia kertoja yhdessä ulos, jonka jälkeen Pekalle alettiin etsiä pidempiaikaista ulkoilukaveria. Pekka toivoi kaveriksi miespuolista henkilöä, kenen kanssa voisi ulkoilun lomassa vaihtaa ajatuksia. Pekalle haettiin ulkoilukaveria ja sellaisen löydyttyä he tutustuivat toisiinsa työntekijän tukemana. Heille molemmille sopi, että yhdessä ulkoiltaisiin noin kerran viikossa Pekan kotiympäristössä. Näin Pekan tulisi jatkossakin lähdettyä ulos, kun on joku, joka odottaa.

Joskus pysyvät muutokset ottavat aikaa ja tarvetta voi olla pidempiaikaiselle ystävälle ja kannustajalle. Usein vapaaehtoinen voi vastata tähän tarpeeseen. Tilanteesta riippuen vapaaehtoista voidaan hakea MEREOn kautta tai hyödyntää yhteistyökumppaneiden vapaaehtoistoimintoja. Joskus riittää, että asiakkaalle annetaan yhteystiedot, jonka kautta hän voi itse etsiä vapaaehtoista, mutta usein työntekijät ovat mukana tukemassa paria koko vapaaehtoistoiminnan prosessin ajan. Pyrimme aina muodostamaan pitkäaikaisia suhteita vapaaehtoisen ja ikäihmisen välille. Korona-aikana nimenomaan ulkoilukaverin tarve on korostunut, kun monet toiminnot ovat olleet kiinni. ”Ulkoilukaveritoiminnan avulla olemme mahdollistaneet monen asiakkaamme säännöllisen ulos lähtemisen myös pandemian aikana”, kertoo Etsivän vanhustyön hankesuunnittelija Henna Grönberg.

Ulkoilukaveritoiminta on ollut suosittua korona-aikana.


”Mielenlaatu parantuu, kun on uutta tekemistä” 


Liisa (nimi muutettu) oli jäänyt yksin läheisen ystävän poismenon jälkeen. Elämänhalu laski, kun ei ollut enää tuttua kaveria kenen kanssa jakaa elämää ja harrastaa. Liisa sai tukea masentuneisuuteen terveyspalvelujen kautta. Kun voimavarat olivat hieman palautuneet, halusi Liisa osallistua taas itseään kiinnostavaan toimintaan. Liisaa kiinnosti erityisesti kulttuuri ja kirjallisuus. Liisa oli omatoiminen ja päättäväinen, kunhan sai tietoa toiminnoista, jotain mistä lähteä liikkeelle. Liisa kiinnostui kahdesta eri toiminnasta, joihin lähti itsenäisesti tutustumaan.

Etsivän vanhustyö sisältää paljon tiedon etsimistä ja jakamista. Suurin osa tiedosta löytyy internetistä, jota moni ikäihminen ei erilaisista syistä halua tai voi käyttää. ”Tiedonhaku vaatii laitteiden käytön osaamisen lisäksi tietynlaista digilukutaitoa, että osaa esimerkiksi erottaa vanhentuneen tiedon tuoreesta informaatiosta tai valita oikean paikan, josta etsiä tietoa. Se voi olla hyvinkin monimutkaista”, Grönberg toteaa. Usein myös asiakas ei välttämättä edes tiedä, mitä tietoa hän tarvitsee, vaan asia konkretisoituu keskustelussa ja ajatustenvaihdossa työntekijän kanssa. Korona-aikana tiedon saaminen on ollut entistä hankalampaa, kun tietoa esimerkiksi pienistä tapahtumista ja ryhmistä ei ole kokoontumisrajoitusten takia jaettu yhtä näkyvästi kuin ennen.

Etsivä vanhustyö sisältää paljon tiedon etsimistä ja jakamista.
“Motivoidun hoitamaan asioitani meidän yhdessä käytyjen puhelinkeskustelujen ansiosta”


Maija (nimi muutettu) ohjautui Etsivän vanhustyön toimintaan Seniori-infon kautta. Yksin asuva Maija oli arka eikä kokenut tarvetta tavata, joten asioimme puhelimitse. Oli hieman epäselvää, mitä hän kaipasi. Puheluilla oli kuitenkin usein aihe, jota käsittelimme. Jotakin, mihin hän tarvitsi neuvoa tai tietoa. Luottamus kasvoi puhelujen myötä ja noin kolmen kuukauden asiakkuuden jälkeen Maija totesi puhelun päätteeksi, että motivoituu hoitamaan asioitaan yhteisten keskustelujemme ansiosta. Ennen oli vaikea aloittaa, saada aikaiseksi.
  
Etsivän vanhustyön apu ei aina ole konkreettista. Keskustelu, kuunteleminen ja motivointi ovat tärkeä osa työtä. ”Monelle asiakkaalle oma tarve ja tilanne jäsentyy vasta keskustelussa toisen ihmisen kanssa, kun he saavat perspektiiviä omaan tilanteeseensa”, Grönberg avaa asiakkaan tilanteen kartoitusta. MEREOn Etsivässä vanhustyössä toimitaankin tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin eri organisaatioiden ja muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyötahot tietävät Etsivän työn sisällön ja osaavat ohjata asiakkaita toiminnan pariin, vaikka ikäihminen ei itse osaisi vielä nimetä tuen tarvettaan itse.

Keskustelu, kuunteleminen ja motivointi on tärkeä osa etsivää vanhustyötä.Maksutonta palvelua Helsingin ikäihmisille

MEREOn Etsivä Vanhustyö on asiakkaille maksutonta. Toimintaa rahoitetaan MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n liiketoiminnasta jäävillä tuotoilla, lahjoituksilla sekä avustuksilla. Helsingin kaupungilta olemme saaneet avustusta ikäihmisten liikkumisen edistämiseen ajalle kesäkuu 2021-maaliskuu 2022. Voit myös tukea tärkeää työtämme lahjoituksilla!

Lahjoita toimintaan kautta tai suoraan tai . Meillä on myös , joilla voit muistaa läheistä ja samalla tukea tärkeää toimintaamme. Pienikin summa merkitsee paljon!

(RA/2020/973)


MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki